Prof. Dr. Mesut Çetin

PD ve Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Enstitüsü işbirliği: IPT Kursu Istanbul'da Yapıldı.

Psikofarmakoloji Derneği ve Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Enstitüsü işbirliği ile 6-7 Nisan, 2013 tarihlerinde İstanbul'da Kişilerarası İlişkiler PsikoTerapisi (KIPT) A Düzey sertifikasyon eğitimi gerçekleştirilmiştir.


Kişilerarası İlişkiler PsikoTerapisi kurs programında, deneyimli ruh sağlığı çalışanlarına, KİT modeline giriş ile birlikte bu yaklaşımın nasıl uygulanacağı bilgisinin aktarılması amaçlanmıştır. İki günlük kurs programında konuyla ilgili genel ilkeler didaktik tarzda ve küçük grup aktiviteleri ile ele alınarak sunulmuş ve konuyla ilgili temel bilgiler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Sadece 30 seçkin katılımcının eğitim aldığı ve uluslararası düzeyde sertifika sahibi olduğu kurs, Dr. Scott Stuart ve Dr. Oğuz Omay tarafından yürütülmüştür.


Kişilerarası İlişkiler PsikoTerapisi Nedir?

Kişilerarası İlişkiler terapisi, başta depresif bozukluklar olmak üzere, perinatal dönem, distimi, sosyal fobi, bipolar bozukluk, anksiyete, yeme bozuklukları olmak üzere çocuk ve ergenlerden yaşlılara kadar geniş bir psikiyatrik bozuklukta pek çok kanıta dayalı klinik araştırma ile etkinliği gösterilmiş bir psikoterapi türüdür. Yale Üniversitesinde 1970'lerde ilk kullanıma başlanmasından bu yana, geniş bir yelpazede, çeşitli hasta gruplarıyla kullanımının faydalı olduğu ispatlanmıştır. Aynı zamanda farklı kültürel yapılarda, eşler, gruplar ve topluluklarda daha kısa süreli kullanımı ile ilgili çalışmalar da denenmiş ve başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Kişilerarası İlişkiler Terapisi; Amerikan Psikiyatri Birliği, İngiltere Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE) ve International Cochrane Collaboration tarafından etkili bir psikoterapi yöntemi olarak kabul edilmiştir.


Kurs Başlıkları
  • KİT'in yapısı
  • Biopsikososyal Model
  • Kişilerarası İlişkiler Envanteri
  • Kişilerarası Problem Alanları
  • Kişilerarası Formülasyon
  • Aktarımsal Olmayan Müdahale Odağı
  • Şimdiye Odaklanma
  • İşbirliği ve Hedef Konusunda Uzlaşma
  • Hastaya Olumlu Yaklaşım

Eğitimciler:
Scott Stuart
Dr. Stuart, Kişilerarası İlişkiler Terapisi Enstitüsü yöneticisi ve Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Derneği (International Society for Interpersonal Psychotherapy) başkanıdır.

Prof. Stuart, yaklaşık 20 yıldır kişilerarası ilişkiler terapisi eğitimleri vermekte ve konuyla ilgili klinik çalışma ve araştırmalar yapmayı sürdürmektedir.

Oğuz Omay
Dr. Omay, Kişilerarası İlişkiler Terapisi Enstitüsünde sertifikalı bir terapist, süpervizör ve eğitimcidir. Özellikle KİT'in perinatal alanda kullanımı konusunda özel uzmanlığı mevcuttur.