Prof. Dr. Mesut Çetin

Yayın Tarihi 23.08.2022

13. ULUSLARARASI PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ ve ULUSLARARASI ÇOCUK VE ERGEN PSİKOFARMAKOLOJİSİ SEMPOZYUMU


"13. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu" 09-12 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.


"13th International Congress on Psychopharmacology and International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology" will be held on 09-12 November 2022 in Antalya, Turkey.