Prof. Dr. Mesut Çetin

Yayın Tarihi 16.12.2021

12. ULUSLARARASI PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ ve 8. ÇOCUK VE ERGEN PSİKOFARMAKOLOJİSİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU


"12. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 8. Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Uluslararası Sempozyumu" 17-20 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşmiştir:


"12th International Congress on Psychopharmacology and 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology" was held on 17-20 November 2021 in Antalya, Turkey: