Prof. Dr. Mesut Çetin

"İlk Ataktan Dirençli Tablolara Psikozun Farmakolojik Tedavisi" Kursu, 12 Ocak 2013 Tarihinde Yapılmıştır

PD- Psikoz Çalışma Grubunun (PD-Psikoz ÇaG- TAP Psychosis WorG) "İlk Ataktan Dirençli Tablolara Psikozun Farmakolojik Tedavisi" Kursu, 12 Ocak 2013 tarihinde Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniğinde başarı ile gerçekleştirilmiştir. Konya ve civarındaki meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirilen bu kursta; şizofreni başta olmak üzere tüm psikotik tabloların değerlendirilmesi ve farmakolojik tedavi yaklaşımları ele alınmıştır. Ayrıca ilk Psikotik atakta tedavi yaklaşımı nasıl olmalı? Dirençli tablolarda, komorbid psikiyatrik ve fiziksel hastalık durumlarında, madde kullanımında neler yapabiliriz? Tedavi uyumsuzluk nedenleri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Kombine tedavilerin incelikleri nelerdir? gibi soruların cevapları irdelenmiştir. Kursu veren öğretim üyeleri, GATA Tıp Fakültesi Psikiyatri AD'da görevli Prof.Dr. Özcan UZUN, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Servisinde görevli Doç. Dr. M. Alpay ATEŞ ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri Servisinde görevli Doç. Dr. Osman VIRIT, PD-Psikoz Çalışma Grubunun üyeleri olup aynı zamanda kendi servislerinde "Psikoz Takip Üniteleri"nin sorumlusudurlar.

Bu kurs daha önce de 26 Mayıs 2012'de TAP Psychosis WorG ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın işbirliği ile Gaziantep'de düzenlenmiş, orada da yüksek bir ilgi görmüştü.

Çok verimli geçen, Janssen'in karşılıksız eğitim desteğinin de olduğu bu kursun organizasyonunda ev sahipliği yapan Doç. Dr. İbrahim EREN'e ve kursa katılan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.