Prof. Dr. Mesut Çetin

Yayın Tarihi 09.03.2021

COVID 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE PSİKİYATRİ: ZORLUKLAR VE FIRSATLAR ONLINE SEMPOZYUMU


"Covid 19 Pandemisi Sürecinde Psikiyatri: Zorluklar ve Fırsatlar" online sempozyumumuz 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmiştir.